Duomenų apsauga

Pareigūno atsakingo už duomenų apsaugą kontaktai:
Mindaugas Slavinskas, el. p. [email protected], 8 630 17 959


Asmuo turi teisę:

  • - Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
  • - Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;
  • - Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis;
  • - Prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam”) asmens duomenis;
  • - Nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys;
  • - Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
  • - Gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui („duomenų perkeliamumas“).

Susisiekite

Teikiame aikščių, salių, sektorių ir stadiono nuomos paslaugas. Taip pat ir nakvynės paslaugas.

Dariaus ir Girėno g. 10LT-91223Klaipėda , Lietuva

+370 46 315093

Klauskite mūsų

Turite klausimų, iškilo neaiškumų? Užpildykite šią kontaktų formą.

Siųsti žinutę